Termeni și condiții de utilizare a site-ului  

 

Prin utilizarea site-ului Plata-rca.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el:

1. Definiții 

Termenii utilizați în Termeni și condiții se definesc astfel: 

- Utilizator - orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează site-ul indiferent de scopul cu care o face (plasarea unei comenzi sau scop informativ).

- Site – toate paginile web accesibile pe internet la adresa http://www.plata-rca.ro reprezentând toate informațiile statice și dinamice, foldere și elemente grafice, scripturi și alte elemente informaționale, destinate încheierii contractelor de asigurare, informării utilizatorilor despre prețurile asigurărilor, condițiile de asigurare, situațiile neprevăzute cu care se pot confrunta ca și obligațiile statutului de asigurat.

- Asigurat - persoană fizică sau juridică deținătoare a unui contract de asigurare cu un asigurător; calitatea care atrage după sine în mod automat acordul asupra condițiilor de asigurare și obligațiilor părților implicate în încheierea lui, în momentul efectuării plății.

- Asigurator - persoană juridică română sau străină ori societatea mutuală, autorizată în condițiile Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, să exercite activități de asigurare; 

- Date cu caracter personal - conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 

2. Prestatorul de servicii

 
2.1 Serviciile sunt prestate de societatea S.C. SPECIAL OFFICE EXPERT CONSULT S.R.L. denumită în continuare Special Office cu sediul în Bascov și autorizată să încheie polițe de asigurare cu societățile de asigurare menționate pe site. 
 

2.2 Special Office are următoarele date de identificare: societate cu răspundere limitată cu sediul în Str. Florea nr. 94A, Bascov, Argeș, având capitalul social 25.000 RON și fiind înmatriculată la Registrul Comerțului Argeș sub numărul J3/200/13.02.2013, având cod unic de înregistrare 31224270. 

 
3. Regulile de prestare ale serviciilor prin intermediul site-ului
 

3.1 În cadrul site-ului, Special Office prestează servicii de intermediere pentru încheierea polițelor de asigurare în numele și în favoarea asigurătorilor cu care deține un contract de colaborare. 

 
3.2 Special Office a făcut toate demersurile și depune toate eforturile pentru a proteja pagină de internet și informațiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protecție și a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date. 
 
3.3 În cazul în care utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița de asigurare emisă de către Special Office conform comenzii lansate de către client conține erori, exclusiv din vină utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicită anularea poliței/rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei alte polițe. Dacă, în situația enunțată mai sus, utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite o taxă. În cazul anulării unei polițe, indiferent dacă polița respectivă urmează să se refacă sau nu, utilizatorul este obligat să completeze declarația tip prin care solicită anularea poliței. 
 
4. Clauze cu privire la confidențialitatea datelor
 

4.1 Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site -ului sunt necesare și colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/utilizator și sunt prelucrate și utilizate pentru încheierea contractului de asigurare (polița de asigurare) al cărei valabilitate este strâns condiționată de autenticitatea lor.

 
4.2 Utilizatorul are obligația de a furniza datele cerute complet, corect și adevărat pentru încheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea greșită a acestora atrage după sine penalizări în conformitate cu legea, iar utilizatorul se face responsabil de suportarea acestora. 
 
4.3 Special Office nu vinde, nu închiriază, nu transferă date personale identificabile nimănui, garantând confidențialitatea datelor furnizate de către utilizator. 
 
4.4 Special office  poate să trimită date personale identificabile despre utilizator către alte companii sau persoane, numai în următoarele cazuri: 
  • avem consimțământul utilizatorului pentru a oferi aceste date; 
  • este necesară furnizarea unei părți din datele personale ale utilizatorului pentru a va livra contractul/contractele de asigurare; 
  • în cazul în care răspundem la citații, ordine ale instanțelor de judecată, acțiuni legale sau oricărei cereri legitime a autorităților. 
 
5. Dispoziții finale 
 

5.1 Condiția beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginilor de internet www.plata-rca.ro este acceptarea hotărârilor prezențelor Termeni și condiții . 

5.2 Utilizatorul poate renunta în orice moment la utilizarea website-ului dacă nu este de acord cu prezentul acord Termeni și Condiții și totodată poate solicita încetarea imediată a prelucrării datelor furnizate prin depunerea sau transmiterea la sediul central, Str. Florea nr. 94A, Bascov, Argeș, a unei cereri scrise semnate și datate în care se va preciza acest lucru. Reclamația depusă trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind utilizatorul: prenumele și numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondență precum și descrierea problemei la care se referă reclamația .
Nu ai timp să completezi?
Lasă-ne telefonul sau email-ul și te contactăm noi *
Noutăți
Îți expiră RCA-ul?
Spune când și te anunțăm noi care este cel mai bun preț RCA.