POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru S.C. SPECIAL OFFICE EXPERT CONSULT S.R.Lpersoană juridică română, cu sediul în Pitești, Str. Mircea Vodă nr.42, cam. 0.9 (incinta AUTODACIA S.A.), înregistrată la Registrul Comerțului Argeș sub numărul J3/200/13.02.2013, având cod unic de înregistrare 31224270.

 

Scop

Scopul acestei politici de Securitate a prelucratrii datelor cu caracter personal este de a stabili măsurile tehnice necesare și responsabilitățile personalului Plata RCA cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite de Plata RCA, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care constatați erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care va privesc, va rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în secțiunea Contact.

 

Principii de protecție a datelor personale

Datele având caracter personal colectate de Plata RCA sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Datele având caracter personal colectate de Plata RCA sunt prelucrate în scopuri bine determinate, explicite și legitime.

Datele având caracter personal nu sunt colectate în mod excesiv de Plata RCA în raport cu scopul prelucrării ulteriore a acestora.

Datele având caracter personal colectate de Plata RCA nu sunt stocate  pentru o perioada mai lungă decât este necesar scopului pentru care au fost colectate inițial

 

Măsuri tehnice și organizatorice

 • Identificarea și autentificarea utilizatorului;
 • Tipul de acces;
 • Colectarea datelor;
 • Execuția copiilor de siguranță;
 • Computerele și terminalele de acces;
 • Fișierele de acces;
 • Instruirea personalului;
 • Sistemele de telecomunicații;
 • Folosirea computerelor;
 • Imprimarea datelor.

 

Legislație

   Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date
   Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal
   Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video
   Decizia ANSPDCP nr. 90 din 18/07/2006 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal
   Decizia ANSPDCP nr. 100 din 23/11/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal
   Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală

 

Securitate

Plata RCA ia măsuri tehnice adecvate pentru protejare datelor cu caracter personal colectate, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

 

Date personale colectate

Informațiile colectate de Plata RCA sunt acele informații care permit ofertarea corectă a unui tip de asigurare, acesta fiind principalul scop de prelucrare a datelor personale. Printre scopuri secundare al prelucrării datelor cu caracter personal de către Broker, se Numără facilitarea vanzării produselor și serviciilor online și bună administrare a acestor produse și servicii, insemnând, în principal, contactarea prin email și/sau telefon în scopul oferirii consultanței cu privire la serviciile și produsele comercializate de către Broker, precum și evaluarea calității serviciilor noastre în scopul îmbunătățirii acestora.
   Informațiile colectate sunt:
    numele și prenumele
    codul numeric personal (CNP)
    adresa completă a domiciliului/reședinței
    luna și anul obținerii permisiului auto
    diverse alte informații necesare analizei de risc pentru o corectă ofertare a produselor și/sau serviciilor de asigurare

 

Scopul prelucrării datelor     

Datele personale sunt colectate în scopul unei evaluate cât mai precise a dorințelor și necesităților dvs. și ofertarea serviciilor de asigurare pentru comparare, respectiv încheiere a unui contract, modificarea, corectarea sau înnoirea acestuia.

De asemenea, datele pot fi utilizate cu scopul soluționării unor reclamații, petiții, litigii sau solicitări venite ulterior din partea clientului.

 

Drepturile legale ale celor cărora li se colectează datele cu caracter personal

 • Dreptul de retragere a consimtamantului: Clientul are dreptul de a își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.
 • Dreptul la rectificare/intervenție asupra datelor: Clientul poate obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care îl privesc, astfel încât acestea să rămână complete, actuale și relevante, pentru a eficientiza folosirea ulterioară a serviciilor. 
 • Dreptul de opoziție: Clientul poate obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dumnealui speciale, cu condiția că prelucrarea să nu se bazeze strict pe consimțământul acestuia, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți.
 • Dreptul de a fi informat: Clientul are dreptul de a cere în orice moment informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, destinatarii acestor date sau intervenția asupra lor.
 • Dreptul de a vă adresa justiției: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, clientul poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.

 

Instruirea personalului

Personalul Plata RCA este informat cu privire la prevederile regulamentului GDPR 679/2016 și a legii nr. 677/200 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, securitatea și riscurile activității de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt informați asupra confidențialității datelor.

Nu ai timp să completezi?
Lasă-ne telefonul sau email-ul și te contactăm noi *
Noutăți
Îți expiră RCA-ul?
Spune când și te anunțăm noi care este cel mai bun preț RCA.